Polityka Prywatności

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z jednej z naszych usług.

Dowiesz się między innymi:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu przetwarzamy Twoje dane
 • czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych;
 • jak długo je przechowujemy;
 • czy istnieją inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy dane użytkownika poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; oraz
 • czy przetwarzamy dane użytkownika w sposób zautomatyzowany, w tym czy profilujemy dane.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które jesteśmy zobowiązani przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania.

Druga część zawiera informacje dla osób, które komunikują się z nami, wysyłając nam wiadomość e-mail lub dzwoniąc do nas, lub umawiają się z nami na spotkanie za pośrednictwem Calendly - naszego centrum planowania spotkań, dostępnego na naszej stronie internetowej.

Trzecia część zawiera informacje dla osób, które są zainteresowane ofertą naszej strony internetowej dzięki naszym działaniom marketingowym, również w oparciu o wykorzystanie mediów społecznościowych.

Część I. Informacje ogólne

Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest HR Hints spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Wadowicka 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000965276, numer NIP: 6793238201.

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów we wszystkich sprawach dotyczących naszych usług, a także przetwarzania Twoich danych osobowych:

E-mail: hello@hrhints.io

Numer telefonu: +48 601 935 02

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej, pochodzą bezpośrednio od użytkownika. Dzieje się tak, gdy:

 • Użytkownik przegląda naszą witrynę.
 • Wysyłasz nam pytania, prośby o ofertę lub umawiasz się na spotkanie za pośrednictwem Calendly.
 • Odwiedzasz nasze konta w sieciach społecznościowych - Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify i kontaktujesz się z nami za pośrednictwem tych witryn.
Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Poniżej przedstawiamy prawa użytkownika związane z ochroną danych i ich przetwarzaniem przez nas. Prawa przysługujące użytkownikowi w określonych okolicznościach zależą od celu i podstawy przetwarzania jego danych.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Składając wniosek o dostęp do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przechowywanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanej dacie usunięcia.

Prawo do sprostowania danych


Użytkownik ma prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby nasza wzajemna komunikacja opierała się na danych, które są prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych przechowywanych na jego temat, jeśli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeśli zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, jeśli przechowywanie danych nie jest konieczne do zapewnienia wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw wynikających z przepisów prawa.

Prawo do informacji

Jeśli użytkownik powiadomił nas o swoim prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, powiadomimy wszystkich odbiorców jego danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń na przetwarzanie tych danych, chyba że jest to niemożliwe do wykonania lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane użytkownikowi lub stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda przesłania tych danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione, o ile będzie to technicznie możliwe. Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody lub w związku z wykonywaniem umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z przepisami.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie wpłynie to na zgodność z prawem dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub jeżeli Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Przed skorzystaniem z prawa do wniesienia skargi zachęcamy do wcześniejszego skontaktowania się z nami, abyśmy mogli wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli złożysz do nas wniosek o skorzystanie z przysługującego Ci prawa, odpowiemy na Twój wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego terminu, poinformujemy użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na wniosek zostanie wysłana na adres e-mail, z którego wysłano wniosek lub, w przypadku wniosków złożonych listownie, pocztą tradycyjną na podany adres, chyba że użytkownik wskaże w liście, że chce, aby skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Łącza do innych witryn

Tam, gdzie udostępniamy linki do stron internetowych osób trzecich, niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania i nie opisuje sposobu, w jaki takie podmioty przetwarzają dane osobowe użytkownika. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności tych podmiotów opublikowanymi na ich stronach internetowych.

Wizyty na naszej stronie internetowej
Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics, które pozwalają nam zbierać informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki. Robimy to w celu poznania, między innymi, liczby użytkowników uzyskujących dostęp do naszej witryny. Informacje te są przetwarzane wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośrednią identyfikację użytkownika. Należy jednak pamiętać, że Google może przetwarzać dane użytkownika na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W takich przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale odbywa się to na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, czyli postanowień umowy zawartej pomiędzy nami a Google, które gwarantują odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Osoby zainteresowane szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

Pliki cookies

Podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, my również korzystamy z plików cookies.

Pliki cookie, które są używane w celu zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności witryny, są niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie informują nas, że użytkownik zaakceptował naszą Politykę prywatności i Politykę plików cookie. Używamy tych plików cookie na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Pliki cookie wykorzystywane do celów statystycznych (Google Analytics) są opcjonalne i wykorzystujemy je wyłącznie na podstawie zgody użytkownika.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie, można znaleźć na naszej stronie Polityka dotycząca plików cookie.

Piksel Facebooka

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostarczanych przez Facebook Ireland Limited. W ramach tych narzędzi kierujemy użytkownika do reklam na Facebooku.

W celu wysyłania użytkownikowi spersonalizowanych reklam pod kątem jego zachowania na naszej stronie internetowej, wdrożyliśmy w ramach naszej strony internetowej funkcję Facebook Pixel, która automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej pod kątem przeglądanych stron.

Informacje gromadzone w ramach Piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś na naszej stronie. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi o użytkowniku w ramach korzystania przez niego z Facebooka i wykorzystywać je do własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już od nas zależne, a informacji na ich temat można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka.

Zmiany w Polityce prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowemu przeglądowi i aktualizacji w razie uzasadnionej potrzeby. O dotychczasowych zmianach można przeczytać poniżej.

Lipiec 2022 r.
Data publikacji Polityki prywatności.

Część II. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych mające zastosowanie w przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail z pytaniem lub prośbą o ofertę, umówienia spotkania za pośrednictwem Calendly lub skontaktowania się z nami w inny sposób przy użyciu danych dostępnych na naszej stronie internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawienia Ci oferty współpracy, podjęcia dalszych kroków w celu zawarcia umowy lub nawiązania współpracy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda udzielona poprzez wysłanie do nas konkretnego zapytania
 • Twoja zgoda wyrażona poprzez umówienie się z nami na spotkanie za pośrednictwem Calendly;działania niezbędne do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy - przez czas trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawa określających czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych, tj. podmiotami zewnętrznymi, które mogą być zaangażowane w przetwarzanie Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy - dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych i usług poczty biznesowej oraz Calendly LLC, 88 N Avondale Rd, #603, Avondale Estates, GA, 30002, USA, która administruje Calendly.

Charakter udostępniania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Dane użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Calendly może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale odbywa się to na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, czyli postanowień umowy zawartej pomiędzy nami a Calendly, które gwarantują odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

Prawa użytkownika zostały określone w części I niniejszej Polityki prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych HR Hints

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie w przypadku korzystania z naszych profili na portalach społecznościowych Facebook, Spotify, YouTube i LinkedIn (zwanych "fanpage'ami") i komunikowania się z nami za ich pośrednictwem. Na naszych fanpage'ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych usług.

W jakim celu przetwarzamy dane użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Cię o naszej działalności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikowania się z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy portali społecznościowych rejestrują Twoją aktywność przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z naszymi fanpage'ami i innymi stronami na Facebooku, Spotify, YouTube i LinkedIn. Administratorzy fanpage'y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage) zainteresowań oraz danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych, zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych zostały określone przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony na Facebooku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Zgoda użytkownika na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony internetowej w serwisie Spotify (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Zgoda użytkownika na tworzenie danych na potrzeby statystyk witryny YouTube (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Zgoda użytkownika na tworzenie danych na potrzeby statystyk witryny w serwisie LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Facebook, Spotify, YouTube i LinkedIn przetwarzają Twoje dane, gdy korzystasz z naszych stron fanowskich do własnych celów, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działanie tych stron internetowych związane z wyżej wymienionym przetwarzaniem danych. W tej kwestii prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych, tj. podmiotami zewnętrznymi, które mogą być zaangażowane w przetwarzanie Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy - dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych i usług poczty biznesowej, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, która administruje siecią społecznościową Facebook; Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, Szwecja, która administruje siecią społecznościową Spotify; Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która administruje siecią społecznościową YouTube oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, która administruje siecią społecznościową LinkedIn.

Charakter przekazywanych danych

Dane osobowe użytkownika, w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii, gdy użytkownik pozostaje połączony z naszymi fanpage'ami.

W ramach korzystania z naszych fanpage'y, o zakresie i celach przetwarzania danych w serwisach społecznościowych decydują administratorzy tych serwisów.

W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

Prawa użytkownika zostały określone w części I niniejszej Polityki prywatności.