Zaangażowanie pracowników. Czy, co i jak mierzyć?

Odpowiednie planowanie, wyznaczanie ambitnych, ale realistycznych celów, ich wykorzystanie ich do efektywnego modelowania zespołu, rozwijanie tych i dostosowywanie ich pod kątem rozwoju poszczególnych osób – to wszystko są bardzo złożone zadania, które tworzą strukturę celów, umożliwiających mierzenie konsekwencji i zaangażowania. Sprawdź na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz realnie oceniać swój zespół.

Aleksandra Kajda
July 15, 2024
Czytaj więcej